اینترفرنشیال Interfrential

اینترفرنشیال Interfrential که به اختصار آن را جریان IF می نامیم، یکی از جریان های موثر در درمانهای فیزیوتراپی است. این جریان الکتریکی در واقع از بر هم کنش دو جریان مختلف با دو  فرکانس مختلف به طور همزمان ایجاد می شود. بنابراین اثرات خاصی را در بافتها و سلولهای بدن ایجاد می نماید که به درمان بیمار کمک می کند.

اینترفرنشیال Interfrential - فیزیوتراپی توان - دکتر پویا فراهانی

جریان اینترفرنشیال Interfrential برای اهداف مختلفی در فیزیوتراپی استفاده می شود. از جمله کاهش درد، بهبود جریان خون، تحریک عضلانی و عصبی و همچنین کاهش ادم. حسی که جریان اینترفرنشیال برای بیمار ایجاد می کند گاهی اوقات خیلی خوشایندتر از سایر تحریک های الکتریکی مورد استفاده در فیزیوتراپی است.

بسیاری از اوقات جریان IF برای درمانهای خاصی مانند بی اختیاری ادراری به خصوص در بیماران ضایعه نخاعی نیز استفاده می شود.

اینترفرنشیال Interfrential - فیزیوتراپی توان - دکتر پویا فراهانی

یکی از خاصیت های مهم دستگاه IF  این است که جریان الکتریکی در منطقه وسیع تری از نقاطی که الکترودهای درمانی روی آن قرار گرفته اند عمل می کند. این ویژگی می تواند به فیزیوتراپیست کمک کند تا اثر درمانی را در یک ناحیه بزرگ ایجاد نماید.  دستگاه اینترفرنشیال  در درمان دردهایی با منشاهای مختلف عضلانی، عصبی، مفصلی و … بسیار موثر است.