تحریک الکتریکی Electrostimulation

تحریک الکتریکی (Electrostimulation)، یکی از رایج ترین روش ها در درمان های فیزیوتراپی است. در واقع بیشتر مردم  فیزیوتراپی را با این روش درمانی میشناسند. تحریک الکتریکی  یا Electrostimulation، استفاده از جریان های الکتریکی است برای ایجاد تاثیرات فیزیولوژیک بر روی بدن فرد.

تحریک الکتریکی Electrostimulation - فیزیوتراپی توان - دکتر پویا فراهانی

انواع جریان هایی که به عنوان تحریک الکتریکی در فیزیوتراپی استفاده می شود بسیار متنوع هستند. هر کدام از جریان ها نیز اثرات خاصی بر روی سلول ها و بافت های بدن خواهند داشت. بنابراین متخصص فیزیوتراپی می تواند بر اساس تشخیص و اهداف درمانی از هر کدام از این جریان های الکتریکی در درمان بیمار خود استفاده نماید.

از جمله جریان هایی متداولی که استفاده می شود، جریان های  TENS است. TENS شامل جریان های بسیاری است که از لحاظ فرکانس و طول موج و شکل موج بسیار با هم متفاوت هستند و هر کدام در جای خود مورد استفاده قرار می گیرد . مهم ترین کاربرد جریان TENS، کاهش درد است. این کاهش درد با مکانیسم های فیزیولوژیک مختلفی در بدن ایجاد می شود .

تحریک الکتریکی Electrostimulation - فیزیوتراپی توان - دکتر ویا فراهانی

یکی دیگر از جریان های الکتریکی مورد استفاده در فیزیوتراپی، جریان Faradic  است. فارادیک هم کاربرد های گوناگونی در فیزیوتراپی دارد. فرکانس و طول موج و شکل موج های گوناگونی نیز در جریان های فارادیک قابل استفاده است. اما مهم ترین کابرد فارادیک و جریان های زیر مجموعه آن، تقویت عضلانی است.

به طور کلی استفاده از جریان های الکتریکی در فیزیوتراپی را الکتروتراپی می نامند.