مولتی سی پی ام  Multi CPM

مولتی ی پی ام Multi CPM در واقع دستگاهی است که مفصل را در دامنه دلخواه حرکت می دهد  . گاهی دامنه حرکتی مفصل به دلایل مختلف مانند خشکی بعد از جراحی ، برخی بیماری ها مثل شانه یخ زده و هر گونه التهاب در مفصل ، کاهش می یابد.

در این موارد میتوان از دستگاه CPM برای افزایش دامنه حرکتی مفصل و کاهش خشکی بافتهای مفصلی استفاده نمود.

مولتی سی پی ام - فیزیوتراپی پیوند مرزداران

تفاوت مولتی سی پی ام Multi CPM و CPM :

تفاوت اصلی این دو در این است که Multi CPM برای تمامی مفاصل بدن قابل استفاده است اما CPM فقط برای یک مفصل قابل استفاده می باشد . بطور مثال در اکثر کلینیک های فیزیوتراپی فقط CPM زانو وجود دارد و آن را میتوان فقط برای زانو استفاده کرد

اما ما در  فیزیوتراپی پیوند با در اختیار داشتن Multi CPM برای افزایش دامنه حرکتی تمام مفاصل بدن میتوانیم به شما کمک کنیم .

جلسات درمانی :

تعداد جلسات مورد نیاز رو فیزیوتراپیست تعیین میکنه و درجات دامنه مفصل رو به مرور افزایش میده تا به مماکزیمم دامنه حرکتی برسیم