کشش کمر و گردن Traction

کشش کمر و گردن Traction یگی از مدالیته های بسیار مهم و کاربردی در درمان درد های کمر و گردن به خصوص در موارد بیرون زدگی دیسک می باشد

کشش کمر و گردن - فیزیوتراپی پیوند مرزداران

با استفاده از این دستگاه فیزیوتراپیست می تواند کشش مناسبی در مهره های گردنی یا کمری بیمار ایجاد کند و به مرور فضای بین مهره ها آزاد تر شود

موارد کاربرد  Traction :

مهم ترین کاربرد این دستگاه در درمان دیسک های بیرون زده که بر روی اعصاب اندام ها فشار وارد می کنند است . بطور مثال در فردی که بیرون زدگی  دیسک کمر دارد و به خصوص درد به ناحیه پا ها انتشار می یابد ( مانند درد های سیاتیک ) ، با استفاده از کشش کمر می توانیم فشار دیسک بیرون زده را کم تر کرده و فشار از روی عصب سیاتیک برداشته شود

جلسات درمانی :

تصمیم برای اینکه Traction  در برنامه درمانی شما قرار بگیرد با فیزیوتراپیست شماست . بر اساس معاینه و plan  درمانی ای که برای شما در نظر گرفته می شود .

تفاوت کشش دستی و کشش با دستگاه Traction :

مهم ترین تفاوت کشش با دست و دستگاه این است که اولا کشش با دست فقط برای گردن امکان پذیر است و برای کمر غیر ممکن است .

ثانیا میزان کشش ، تناوب کشش و زاویه کشش در استفاده از دستگاه Traction دقیق توسط فیزیوتراپیست قابل تنظیم است .و همین امر میتواند در درمان موفق موثر باشد